WEB ДИЗАЙН

Цялостно художествено оформление на Вашите материали в интернет.

WEB ПРОГРАМИРАНЕ

Използване на модерни способи и езици за програмиране, водещи до гъвкави /променяеми/ и динамични сайтове.

WEB МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА

Ползвайки нашите услуги Вашият бизнес започва да се котира и оповестява в мрежата. Възможности за раполагане на собствена реклама върху известни, посещавани портали.

Е – БИЗНЕС РЕШЕНИЯ

Интернет магазини
Възможности за търговия on line.
Услуги в реално време
Комуникация с клиенти, доставчици, потребители в реално време. Разработка на MySQL база данни
Създаване на структурни бази с данни, съдържащи цялата информация, която има значение за фирмата /стоки, услуги, суровини, материали, доставчици, клиенти, поръчки, продажби, покупки и т.н. Системата позволява на собственика да получава специализирани справки за дейността си /напр. Кой какво, на каква стойност и кога е ползвал моите стоки или услуги, печалба/загуба/ по артикули или за определени периоди и т.н.
Система за отчитане на продажбите
Специализирана програма за автоматично заприхождаване на стоките с баркод по придобивна цена, вид, количество, асортимент, продажна цена. Отчитане на продажбите по баркод, възможности за различна ценова политика, отстъпки, бонуси, автоматично следене за изтичащи срокове на годност, цялостна стойностна информация – приходи, разходи, печалби по обекти и за произволно избран период. Множество екстри.

ПРОЕКТ И ИЗРАБОТКА НА САЙТОВЕ

Интернет визитки
Представяне в рамките на 1 непроменяема страница. Възможност за инсталиране на CD/DVD.
Сайтове до 6 страници
Статични и динамични страници, безплатно публикуване, оптимизация за търсачки, обучение за работа, и до 4 електронни пощи.
Икономичен сайт
Цялостно проектиране, програмиране и изработка, плюс множество допълнителни услуги: форми за обратна връзка, форум, книга за гости, галерии, звукови ефекти, допълнителни езици.
Корпоративен сайт
Уникален графичен дизайн, най-съвременно програмиране, цялостна защита на информацията, анимирани изображения, музикален фон и ефекти, форум, новини, контактни форми, администрация. Текст и илюстрации без ограничение, допълнителни чужди езици, статистика.

FLASH

Представяне на информацията в динамика , анимация, движение... Flash банери
Рекламно каре, петно, в друг сайт.
Картички
Образно писмо, даващо възможност на потребителя да влиза в сайта Ви и да изтигля образа оттам.
Интерактивни и мултимедийни презентации на стоки и услуги
Представяне на Вашите стоки, услуги, и възможности интерактивно /чрез използване на интернет/ или мултимедийно – чрез използване на стационарни устройства и мрежи.

ОПТИМИЗАЦИЯ И РЕГИСТРАЦИЯ

Непрекъснато усъвършенстване на сайта Ви, водещо като резултат до влизането на сайта в списъка на 20-те първи сайта за съответната ключова дума.
Регистрация в:
Google
Чуждестранни портали и търсачки
Български национални портали и търсачки
Български регионални портали и търсачки

РЕКЛАМНИ УСЛУГИ

Реклама в Интернет портала WWW.SHUMENBG.COM
Разполагане на линкове /знак за препратка към Вашия сайт/, рекламни банери /рекламни полета/, собствени рекламни страници, рекламни карета.

СПЕЦИАЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗА ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ И ОБЛАСТНИ УПРАВИ
П Р О Г Р А М А
за
изработване на Актове за държавна и общинска собственост
УВАЖАЕМИ КМЕТОВЕ И ОБЛАСТНИ УПРАВИТЕЛИ

За оптимизиране дейността на администрациите, които ръководите, "ЛАЙМ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД разработи нов уникален продукт – програма за изработване на Актове за собственост. Програмата бе тествана при изработването на Актове за общинска собственост за Община Каспичан, като с нейна помощ бяха изработени близо 4000 акта за общинска собственост върху земеделски имоти – земи по чл.19 от ЗСПЗЗ. Голямото предимство на програмата е, че данните за отделните имоти не се въвеждат ръчно от оператор, а се използва информация в електронен вид от съответната общинска служба "Земя и земеползване". Това позволява, на системата в рамките на един работен ден да изработи около 1000 броя акта за собственост, което не е по силите на никоя друга действаща система или програма в България.

ЗА ДА РАЗШИРИТЕ БИЗНЕСА СИ

"ЛАЙМ КОРПОРЕЙШЪН" ЕООД разработи собствен програмен продукт – "on line МАГАЗИН" адресиран към търговци и производители . Продукта може да се вгради, като част от Вашия съществуващ електронен сайт, или да бъде част от сайт, който тепърва ще Ви се изработи. Удобно администриране, качествен дизайн. Позволете на бизнеса Ви да работи и тогава, когато Вие си почивате.

ПОРТ ФОЛИО

тел.: +359 887 299 339, +359 896 724 972 | Email: webmaster@kodikabg.com