Сайт: ШУМЕН БГ
    Описание: Портал за гр. Шумен
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни - фирми, организации, услуги, календар, влакове, автобуси, кино, театър, TV, радио, тел.код, пощ.код, валута, таксита, съобщения, обяви,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Форми за реклама,
    Изпращане на он-лайн картички,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Форми за он-лайн въпроси и отговори,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: www.shumenbg.com

    Сайт: ШУМЕН БГ - ХУМОР
    Описание: Хумористичен сайт към ШУМЕН БГ
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни - вицове, бисери, мисли, карикатури, картинки, снимки,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Форми за гласуване и изпрати на приятел,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: joke.shumenbg.com

    Сайт: ШУМЕН БГ - ВКУСНО
    Описание: Кулинарен сайт към ШУМЕН БГ
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни - история, от баба, сервиране, ястия, напитки, съвети, справочник,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: vkusno.shumenbg.com

    Сайт: ШУМЕН БГ - ХОРОСКОП
    Описание: Сайт за хороскопи към ШУМЕН БГ
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни - годишени, седмичени, еротичени, детски, египетски, китайски, медицински, жизнен път, вашата година, име и съдба,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: horoscope.shumenbg.com

    Сайт: ШУМЕН БГ - РЕЛИГИЯ
    Описание: Сайт за религия към ШУМЕН БГ
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни - за всяка книга,
    Динамично генериращи се страници,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: religia.shumenbg.com

    Сайт: ШУМЕН БГ - АВТО
    Описание: Автомобилен портал към ШУМЕН БГ
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български.
    Адрес: auto.shumenbg.com

    Сайт: Интернет присъствие
    Описание: Присъствието на гр. Шумен в интернет
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни,
    Динамично генериращи се страници,
    Форма за допълнителна информация,
    Брояч на посетителите,
    Статистика за посетените връзки,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: links.shumenbg.com

    Сайт: Ивенчив & Рая - уникатната бижутерия
    Описание: Електронен магазин за уникатни ювелирни изделия
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни,
    Динамично генериращи се страници,
    Форма за допълнителна информация,
    On-line пазаруване,
    Брояч на посетителите,
    Статистика за посетените връзки,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: e-store.ivenchev.com

    Сайт: БИЛМАТ
    Описание: Производсто на бои и мазилки
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Динамична галерия,
    Административни форми,
    Езици - Български, Английски, Румънски
    Адрес: www.bilmat-bg.com

    Сайт: ЗДРАВЕ АГ
    Описание: Сайт с програма за работа на гинеколог
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash, Actionscript.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форма за on-line запазване на час за преглед
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Лекарска програма за водене статистика на прекледите,
    Езици - Български.
    Адрес: www.zdrave-ag-shumen.com

    Сайт: РАЙОНЕН СЪД
    Описание: Районен съд - гр. Ихтиман
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български.
    Адрес: www.rsihtiman.org

    Сайт: ЕМ-АРТ
    Описание: Търговия с мартеници и материали за тях
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни - мартеници, материали, клиенти, съобщения, заявки
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за он-лайн регистрация и обратна връзка с потребителите,
    Форма за пазаруване и промоции,
    Автоматично индикиране на новите стоки,
    Изпращане на он-лайн картички,
    Брояч на посетителите,
    Прибавяне, редакция и изтриване на мартеници, материали, страници и банери от администратора на сайта,
    Он-лайн счетоводство,
    Езици - Български.
    Адрес: www.mart-bg.com

    Сайт: ARISTOUR
    Описание: Сайт на туристическа агенция
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Форми за реклама,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български, Английски.
    Адрес: www.aristour.net

    Сайт: SISO PNEUMATIC
    Описание: Производство на пневматични елементи
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни - пневматични елементи, галерия, съобщения,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Форма за фотогалерия с текст,
    Брояч на посетителите,
    Прибавяне, редакция и изтриване на пневматични елементи и снимки от администратора на сайта,
    Езици - Български, Английски.
    Адрес: www.sisopneumatic.com

    Сайт: ФОРЕВЪРСОЛ
    Описание: Производство и търговия със слънчеви инсталации
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Английски, Български.
    Адрес: www.foreversol.com

    Сайт: БАЛОНИ ЗА ХЕЛИЙ
    Описание: Търговия с балони и аксесоари за тях
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни - балони, аксесоари, съобщения,
    Динамично генериращи се страници,
    Форма за пазаруване и промоции,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите,
    Прибавяне, редакция и изтриване на балони и аксесоари от администратора на сайта,
    Езици - Български, Английски, Немски.
    Адрес: www.baloni-helii.com

    Сайт: АНТАС
    Описание: Строителство, производство и търговия със строителни материали
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за он-лайн регистрация и обратна връзка с потребителите,
    Форма за пазаруване и промоции,
    Автоматично индикиране на новите стоки,
    Промощни галерии към стоките,
    Он-лайн видео,
    Динамични галерии,
    Динамични новини,
    Брояч на посетителите,
    Възможност за цялостно администриране на сайта,
    Езици - Български.
    Адрес: www.antas-bg.com

    Сайт: МАРСО
    Описание: Производител на детски облекла
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български.
    Адрес: www.marso-bg.com

    Сайт: ЕТ САМОДИВА
    Описание: Он-лайн магазин за билки
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форма за пазаруване и промоции,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български.
    Адрес: www.samodiva-bg.com

    Сайт: SUNNY-DEL
    Описание: Производство и монтаж на вакуум-тръбни слънчеви и отоплителни инсталац
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Брояч на посетителите,
    Езици - Български.
    Адрес: www.sunny-del.com

    Сайт: ТОНИ ЕООД
    Описание: Ремонт на електродвигатели
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни - полезно, галерия, съобщения, коментари,
    Динамично генериращи се страници,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Прибавяне, редакция и изтриване на статиите, галерия, съобщения и коментари от администратора на сайта,
    Езици - Български.
    Адрес: www.tonieood.com

    Сайт: ИНТЕРСАН - Системи за сухо строителство
    Описание: Търговия със строителни материали
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни - строителни материали, услуги, статии, факти, съобщения, заявки
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите,
    Прибавяне, редакция и изтриване на строителни материали, услуги, статии и факти от администратора на сайта,
    Езици - Български.
    Адрес: www.intersunbg.com

    Сайт: ПАСИВНИ ДОХОДИ
    Описание: Мрежов маркетинг с продукти от Алое
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни - стоки, заявки, полезно, галерия, съобщения, коментари,
    Динамично генериращи се страници,
    Форма за on-line пазаруване,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Прибавяне, редакция и изтриване на статиите, галерия, съобщения и коментари от администратора на сайта,
    Езици - Български.
    Адрес: www.pasivnidohodi.com

    Сайт: БУДИТЕЛИ
    Описание: Читалище Будители
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash, Actionscript.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български.
    Адрес: www.buditeli.org

    Сайт: Дентален център
    Описание: Дентален център д-р Искрови
    Използва: HTML, CSS, PHP.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Динамична галерия,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: www.iskrovi.com

    Сайт: Д-Р МАГДАЛЕНА МАЛЧЕВА
    Описание: Личен сайт на зъболекар
    Използва: HTML.
    Възможности:
    Езици - Български, Английски.
    Адрес: www.dr-malcheva.com

    Сайт: Спортен клуб
    Описание: Спортен клуб Киокушин гр. Шумен
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, Flash, PHP.
    Възможности:
    Бази данни,
    Динамично генериращи се страници,
    Он-лайн видео,
    Динамични галерии,
    Динамични новини,
    Он-лайн програма за провеждане на състезания,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Административни форми,
    Езици - Български, Английски.
    Адрес: kyokushin.shumenbg.com

    Сайт: Киокушин
    Описание: СК Киокушин - гр. Н. Пазар
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Динамично генериращи се флаш страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български.
    Адрес: www.kyokushin-np.com

    Сайт: ЛЕС КОМЕРС 94 ЕООД
    Описание: Търговия с дървен материал, хидро и топлоизолации
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, PHP
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Брояч на посетителите,
    Езици - Български, Английски
    Адрес: www.leskomers.com

    Сайт: Хотел Неон
    Описание: Сайт за хотел
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP, Macromedia Flash, Actionscript.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Български.
    Адрес: www.unona-bg.com

    Сайт: SAVAPHOTOGRAPHY
    Описание: Сайт на професионален фотограф
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP, Macromedia Flash, Actionscript.
    Възможности:
    Динамично генериращи се флаш страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Английски.
    Адрес: www.savaphotography.com

    Сайт: SGSTUDIO
    Описание: Сайт на професионален фотограф
    Използва: HTML, CSS, MySQL, PHP, Macromedia Flash, Actionscript.
    Възможности:
    Динамично генериращи се флаш страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Пълна администрация,
    Езици - Английски.
    Адрес: www.sgstudio-us.com

    Сайт: Лорекс
    Описание: Дограма
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash, Actionscript.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Динамична галерия,
    Административни форми,
    Езици - Български, Английски, Немски
    Адрес: www.lorex-ny.com

    Сайт: Ключар-Шумен
    Описание: Ключарски услуги
    Използва: HTML, CSS, PHP.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Динамична галерия,
    Административни форми,
    Езици - Български.
    Адрес: www.kluchar-shumen.com

    Сайт: Автчасти Донев
    Описание: ВНОС и ДИСТРИБУЦИЯ на АВТОЧАСТИ и МАСЛ
    Използва: HTML, CSS, JavaScript,PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Динамична галерия,
    Административни форми,
    Езици - Български, Английски
    Адрес: www.donevauto.bg

    Сайт: Изопласт
    Описание: Изработка и монтаж на AL и PVC дограма
    Използва: HTML, CSS, PHP.
    Възможности:
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите и статистика,
    Динамична галерия,
    Езици - Български
    Адрес: www.izoplastbg.com

    Сайт: БГ коса
    Описание: доставя и разпространява 100% естествени удължения за коса с най-висок
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни
    Динамично генериращи се страници,
    Форма за пазаруване и промоции,
    Форми за обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите,
    Прибавяне, редакция и изтриване на балони и аксесоари от администратора на сайта,
    Езици - Български
    Адрес: www.bg-kosa.com

    Сайт: Микро офсет
    Описание: Графичен и WEB дизайн, Ситопечат
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP, Macromedia Flash.
    Възможности:
    Бази данни,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за он-лайн регистрация и обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите,
    Възможност за цялостно администриране на сайта,
    Он-лайн счетоводство,
    Езици - Български, Английски, Немски, Руски.
    Адрес: www.microofset.com

    Сайт: Кодика БГ
    Описание: WEB дизайн и интернет развитие
    Използва: HTML, CSS, JavaScript, MySQL, PHP.
    Възможности:
    Бази данни,
    Динамично генериращи се страници,
    Форми за он-лайн регистрация и обратна връзка с потребителите,
    Брояч на посетителите,
    Възможност за цялостно администриране на сайта,
    Он-лайн счетоводство,
    Езици - Български.
    Адрес: www.kodikabg.com